Anasayfaya Dön

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


RABBIT GLOBAL LOJİSTİK TİC.LTD.ŞTİ

İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi RABBİT GLOBAL LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile İnternet ortamından ulaşım sağlayan KİŞİ/KURUMLAR veya FİRMALAR arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

NAKLİYE HİZMET SÖZLEŞMESİ

A-) TARAFLAR

İŞVEREN : İş bu sözleşmede elektronik ortamda talepde bulunan KİŞİ/KURUMLAR veya FİRMALAR ı kapsar. (Sözleşmede İŞVEREN olarak anılacaktır.)
RGL : RABBİT GLOBAL LOJİSTİK TİCARET LİMİDET ŞİRKETİ ( Sözleşmede RGL olarak anılacaktır.) Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza No:289 İç Kapı NO:21 PENDİK/İSTANBUL

B-) TANIMLAR

İŞVEREN : Söz konusu sözleşmenin ilgili nakliye hizmetinden faydalanan Kişi/Kurum ve Firmayı tanımlar.
RGL : Söz konusu sözleşmede işveren firmaya nakliye hizmetinin sağlanması için araç tedarik eden, yönlendiren komisyonculuk yolu ile ticaret yapan firmayı tanımlar.
MÜŞTERİ : İŞVEREN’in yazılı talimatı üzerine RGL’nin yükleri taşıtıp teslim ettiği her türlü kişi veya kuruluşu ifade eder.
TEDARİKÇİ : İŞVEREN’e her türlü nihai ürün, hammadde, malzeme ve yedek parça, eşya temin eden firmaları ifade eder.
YÜKLEME ALANI : İŞVEREN’e veya tedarikçiye ait her türlü mal yüklemesi talep edilen alanları ifade etmektedir.

C-) KONU

İşbu sözleşme, işbu Sözleşmenin konusu RGL’ in tedarik edeceği(komisyonculuk yapmak için aracılık edeeği) araçlar ile sözleşme hükümlerine uygun olarak İŞVEREN in depolarından ve belirteceği tesislerden, adreslerden teslim alacağı malları, İŞVEREN’in tanımlayacağı bölgelere nakliyesi ve İŞVEREN de bu hizmetlerin bedelini ödemesi ile ilgili konulardaki karşılıklı yükümlülükleri tanımlamaktadır.

D-) RGL’İN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

D.1 RGL yükleme talimatını takip eden 12 saat içinde talep edilen araçları yükleme yerinde yüklemeye hazır halde bulunduracaktır.
D.2 RGL Tedarik ettiği araçları işveren ile paylaşacak ve yükleme/indirme sorumluluğu işverende olacaktır.
D.3 RGL sevkiyatlara ilişkin araç bilgilerini araç yükleme alanına yönlendirildiğinde mail – telefon yolu ile bildirecektir.
D.4 RGL teslimatı irsaliye üzerinde yazılı olan veya işveren tarafından mail telefon v.b. iletişim araçları ile bildirdiği adrese yapacaktır.
D.5 RGL’ e İŞVEREN’in personelinden ve/veya İŞVEREN’e ait mail adresinden ve telefondan ulaşan talimatlar RGL tarafından doğru ve geçerli kabul edilecek ve yerine getirilecektir. RGL, İŞVEREN’ den ve/veya İŞVEREN personelinden ulaşan ve yerine getirdiği talimatlar nedeni ile hiçbir şekil ve koşulda sorumlu tutulamayacaktır.
D.6 RGL teslimat sırasında yükün indirilmesine nezaret edecektir.
D.7 RGL nin aracılık yaptığı araç sahibi/şoförünün sorumluluğu; yükün İŞVEREN tarafından araç kasasına tam sağlam, hasarsız ve taşımaya uygun şekilde güvenlik önlemleri alınmış olarak yüklenmesi ile başlayacak, Müşteriye teslim edildiğinde sona erecektir.
D.8 Teslimat sırasında hasar veya eksiklik belirlenmesi halinde MÜŞTERİ’NİN durumu TUTANAK üzerine yazılı olarak kaydetmesi ve araç sürücüsü ile birlikte imza altına alması zorunludur. Bu maddede belirtilen şekilde teslimatın gerçekleşmesinden en çok 3 gün içersinde bildirilmeyen hasar ve eksiklik bildirimleri RGL veya tedarik edilen araç ilgilileri sorumluluğunda değildir.
D.9 Kaza, Yanma, çarpma, çarpılma, hırsızlık olaylarında RGL resmi makamlarca onaylı tutanak tanzim ettirecek ve bir suretini İŞVEREN’e ibraz edecektir.

E-) İŞVEREN’İN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

E.1 İŞVEREN, yükü araç kasasına tam, sağlam ve hasarsız taşımaya uygun şekilde güvenlik önlemleri alınmış olarak yükleyecektir.
E.2 Yükleme ve boşaltmadan kaynaklı hasarlardan RGL sorumlu tutulmayacaktır.
E.3 Araç talepleri İŞVEREN tarafından internet sitesi üzerinde, e-posta yolu veya telefon ile ulaştırılacaktır. Bildirimde araç tipi, araç adedi, malın cinsini, miktarını, mal bedelini ve yükleme zamanını bildirecektir.
E.4 Yüklemeler araç istiap hadleri ile sınırlı olacaktır. İstiap haddini aşan yüklemelerden kaynaklanan cezai işlemler İŞVEREN’e birebir faturalanacaktır.
E.5 İŞVEREN yükleme sırasında araç sürücüsünün yüklemeye nezaret etmesine malları sayarak almasına izin verecektir.
E.6 İŞVEREN boşaltma noktalarında oluşabilecek anlaşmazlıkların aşılmasında RGL’Ee ve araç ilgililerine yardımcı olacaktır.
E.7 Yükleme İŞVEREN tarafından, Boşaltma ise MÜŞTERİ/İŞVEREN tarafından yapılacaktır.
E.8 Yükün taşımaya uygun halde teslimi sorumluluğu İŞVEREN’e aittir. Ambalajı yetersiz paketlerin bozulmasından ve bu sebeple oluşacak zararlardan RGL sorumlu tutulmayacaktır.
E.9 İŞVEREN, Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği taşınması yasaklı maddeleri RGL’a ve araç ilgililerine, araç kasasına yüklemeyecektir/vermeyecektir.

F-) FİYATLANDIRMA VE ÖDEME

F.1 Nakliye hizmet bedeli günlük olarak faturalandırılacak ve aynı gü RGL’ye banka havalesi/nakit/kredi kartı yöntemlerinden birisi ile ödenecektir..
F.2 Ödemeleri geciktiren taraf, gecikilen beher gün için %10 fark ödeyecektir.
F.3 Araçların tedarik ve işletilmesi için anlaşılan fiyat listesi uygulanacaktır.
F.4 Taşımalarda “anlaşmalı fiyat listesi” kullanılacak, Fiyat listesine KDV ilâve edilecektir.
F.5 Diğer ücret ve hesaplamalar;
F.5.a Boşaltmalarda serbest süre 2 saat, yüklemelerde 2 saattir Bu sürenin aşımı halinde beher 6 saat için Kamyonet 200 TL, Isuzu 300 TL, Kamyon 500 TL, Kırkayak 750 TL, Tır 1000 TL, İŞVEREN’e fatura edilecektir.
F.5.b Yükleme talimatının araç yükleme yerine ulaştıktan sonra iptali halinde işveren; kamyonet 400 TL, Isuzu 500TL, Kamyon 750 TL, Kırkayak 1000 TL, Tır 1500 TL İŞVEREN’e fatura edilecektir.
F.5.c Aynı güzergâh üzerinde farklı adreslere yapılacak teslimatlarda taşıma ücreti nihai varış noktasının birim fiyatı üzerinden faturalanacaktır. Her uğramada TIR 500 TL, Kırkayak 400 TL, KAMYON 300 TL, Isuzu 250 TL, Kamyonet 200 TL uğrama noktası farkı alınacaktır.
F.5.d Teklifimiz il merkezlerine göre hesaplanmıştır. İl merkezine 10 km’den fazla uzaklığı olan ilçelerin fiyatları, bağlı olduğu ilin liste fiyatının km bazında birim fiyatına çevrilip aradaki farkın bulunan birim fiyat ile çarpımı sonucu hesaplanır. (il-ilçe arasındaki mesafeler için Karayolu Genel Müdürlüğü web sitesindeki (www.kgm.gov.tr) “İller Arası Mesafe Cetveli” ve “İl İlçe Arası Mesafe Cetveli” baz alınır.)

G-) DİĞER MADDELER VE SİGORTA KAPSAMI

G.1 İşbu sözleşmenin yerine getirilmesini önleyecek; ülkede meydana gelecek harp, isyan, olağanüstü kötü hava şartları veya yangın, infilak, zelzele gibi tabii afetler ile grev ve lokavt gibi nedenlerle önceden tahmin edilemeyen veya önceden önlenmesi mümkün olamayan mücbir sebeplerin vuku halinde, RGL ve İŞVEREN işbu anlaşmanın yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
G.2 Sözleşme süresi içinde navlun fiyatlarına direk etki edecek şekilde ilgili bakanlığın yapacağı düzenlemeler ya da çıkarılacak kanunların oluşturacağı menfi ya da müspet fark fiyatlara yansıtılmak sureti ile uygulanacak, mutabakat sağlanamazsa düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip tarafların her hangi birisinin yazılı olarak bildirmesi ile sözleşme sona erdirilebilecektir.

G.3.A SİGORTA KAPSAMI

G.3.a.1 İŞVEREN gönderilerinin dağıtımı/taşıması/depolanması için RGL’den talebi doğrultusunda sigorta yapılacak ve İŞVEREN ile paylaşılacaktır.
G.3.a.2 İŞVEREN'nın muhatabı araç ilgilileri ve sigorta firması olacaktır.
G.3.a.3 Hasar ve/veya kayıp durumunda alıcı firma ve taşıyıcı firma yetkilileri tarafından durum tespit tutanağı düzenlenerek imza altına alınacaktır.
G.3.a.4 İşveren sigortalanacak mal için RGL a gerekli bilgileri mail yoluyla iş günü öncesinden bildirmekle yükümlüdür. Mal bedeli bildirilmeyen taşımalar sigorta kapsamında tutulmaz
G.3.a.5 RGL beher araç için bildirilen mal bedeli 100.000 TL yi geçmemek kaydı ile sigorta altına alacaktır.

H-) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

H.1 Sözleşmenin elektronik ortamda ‘’OKUDUM VE KABUL EDİYORUM’’ butonu imza sayılacak ve araç bilgileri paylaşıldığından itibaren sözleşme şartları geçerli olacaktır. Yükün teslimi sağlandığında sözleşme şartları son bulacaktır.

İ-) TEBLİGAT

Tarafların yukarıda belirtilen adresleri geçerli tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri noter marifetiyle bildirilmediği takdirde, belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

J-) YETKİ

İhtilâfların hallinde İSTANBUL mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

K-) DELİL

Taraflar arasındaki ihtilâfların hallinde delil olarak İŞVEREN ve RGL’NİN karşılıklı kayıtları kabul edilmiştir.
İşbu sözleşme tarafların karşılıklı kabul ve taahhütleri ile elektronik ortamda hazırlanmıştır.

RABBIT GLOBAL LOJISTIK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İletişim Bilgileri
Yükleme - Teslimat
Daha iyi hizmet verebilmek için sorulmaktadır. Boş bırakabilirsiniz.